A sweet-bohemian-punk-young hearted-in love blog..
back to top

atraversso:

Lost soul by ArTeTeTrA

ironandvalor:

I don’t fear the roadsGemy Maalouf Bridal Wear s/s 2014


A gentlement ? :))
Con cún nhóc nhít 18 tuổi của tui thoai à!! :))

A gentlement ? :))
Con cún nhóc nhít 18 tuổi của tui thoai à!! :))
Bạn trai tôi tên là Minh.
Cậu ta cao một mét tám, người trông gầy nhưng thật ra sáu múi cơ bụng cơ tay cơ chân đầy đủ cả,
Bởi vì chơi bóng rổ mỗi ngày 3-4 tiếng đồng hồ cơ…
À, bạn trai chân rất dài.

Bạn trai thích ôm tôi, ném tôi từ trên cao xuống cái rầm, thích bắt tôi tập cơ bụng quá liều, kiểu, lơ lửng trên không trung rồi gập bụng lại vậy đó, kinh khủng vậy đó.

Bạn trai chơi dơ kiểu, nhỏ nước bọt lên người tôi lúc tôi đang tắm, tỉnh bơ vậy đó. Thậm chí còn liếm ngón trỏ rồi chọt vào lỗ tai tôi. Eo ôi..

Bạn trai hay nhìn lén tôi cười rồi nói là “thích quá àaa”

4-14-14 - 7 tháng rồi nhá, có thấy bớt yêu đc miếng nào đâu …

Bạn trai tôi tên là Minh.
Cậu ta cao một mét tám, người trông gầy nhưng thật ra sáu múi cơ bụng cơ tay cơ chân đầy đủ cả,
Bởi vì chơi bóng rổ mỗi ngày 3-4 tiếng đồng hồ cơ…
À, bạn trai chân rất dài.

Bạn trai thích ôm tôi, ném tôi từ trên cao xuống cái rầm, thích bắt tôi tập cơ bụng quá liều, kiểu, lơ lửng trên không trung rồi gập bụng lại vậy đó, kinh khủng vậy đó.

Bạn trai chơi dơ kiểu, nhỏ nước bọt lên người tôi lúc tôi đang tắm, tỉnh bơ vậy đó. Thậm chí còn liếm ngón trỏ rồi chọt vào lỗ tai tôi. Eo ôi..

Bạn trai hay nhìn lén tôi cười rồi nói là “thích quá àaa”

4-14-14 - 7 tháng rồi nhá, có thấy bớt yêu đc miếng nào đâu …I can’t wait for the day I get to fucking marry you.

— Everything you love is here (via lovequotesrus)